• Megosztás:
A Borboly Csaba által javasolt etikai kódex
[23.4.2008]


Hargita Megyei Tanácsi választások
- 2008. június 1 -
Választási etikai kódex

Alulírottak, a 2008. évi megyei tanácsi választás tisztasága és a kampány etikus lebonyolítása érdekében, a Magyar Polgári Párt (MPP) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Hargita megyei választópolgárainak pontos és valósághű tájékoztatása, illetőleg a demokratikus intézményekbe vetett bizalmának erősítése céljából megalkották az alábbi választási etikai kódexet.

1. Jelen okirat aláírói alapkövetelménynek tartják, hogy a 2008. évi megyei tanácsi választások során a felek a hivatalos választási eljárásban és azon kívül is betartsák a hatályos jogszabályokat.

2. Jelen kódex etikai normái a felekre aláírásuk megtételének napjától a választás végleges eredményének közzétételéig hatályosak.

3. A nyilatkozatban részes felek közösen kijelentik: a választási kampány céljának azt tekintik, hogy ennek során a szervezetük, jelöltjeik bemutassák magukat és céljaikat, valamint, hogy ismertessék, értelmezzék és ütköztessék politikai programjaikat.

4. A felek ezért tartózkodnak egymás jelöltjei személyének lejáratásától, és ilyen céllal másokat sem bíznak meg.

5. A felek az egész választási eljárás során etikátlannak tekintik a politikai és személyes hitelrontást, s kötelezik magukat arra, hogy ettől tartózkodjanak.

6. A hitelrontás körébe tartozik különösen a jelöltnek bűncselekmény elkövetésével történő igaztalan megvádolása, jó hírnevének kétségbevonása, illetve magánéleti viszonyainak a személyiségi jogokat sértő kiteregetése és az ezekkel való lejáratása.

7. Nem tartozik a hitelrontás körébe a jelöltek korábbi politikai tevékenységének ismertetése.

8. Az etikai kódex aláírói kötelezik magukat arra, hogy egymás választási gyűléseit és egyéb rendezvényeit nem zavarják meg, és nem törekszenek semmiféle módon azokat céljuktól eltéríteni, vagy azokat saját céljaikra felhasználni.

9. A nemzeti szimbólumokat a választási eljárás résztvevői a hatályos jogszabályok betartása mellett szabadon használhatják, azonban tilos azok bármilyen kisajátítása.

10. Egymás szimbólumait, vagy azok megtévesztő hasonmásait a felek egyáltalán nem használhatják.

11. A választási propaganda anyagaikat a felek kötelesek jól felismerhető és mással össze nem téveszthető módon sajátjukként jegyezni.

12. A választási eljárásban résztvevő felek kötelezik magukat arra, hogy egymás választási hirdetéseit, plakátjait és egyéb propaganda anyagait nem távolítják el helyükről, azokat átragasztással vagy egyéb módon nem teszik felismerhetetlenné, nem módosítják azt, továbbá, hogy tartózkodnak a hirdetési felületek kisajátításától.

13. A nyilatkozatban részes felek a választási kampánnyal kapcsolatban általában kívánatosnak tartják a takarékosságot, illetve a természeti környezet védelmét.

14. Ezen választási etikai kódex aláírói, kijelentik: magukra nézve kötelezőnek ismerik el a kódexben megfogalmazott etikai normákat, felelősséget vállalnak azért, hogy e normákat maguk, illetve az érdekükben eljáró megbízottak és támogatók is betartsák, és aláírásra javasolják e kódexet mindazon polgári és egyéb szervezeteknek, amelyek a választási kampányban bárki mellett részt vesznek.

Csíkszereda, 2008. április 24.
  • Nyomtat
  • Link küldése
  • Életmód olvasnivaló RSS


24 óra hírei 24 óra cikkei

HIRDETÉS