• Megosztás:
A Tőkést támogatók konkrét cselekvési terve a politikai képviselet megújítására
[31.8.2007]


Az erdélyi magyar politikai képviselet megújítása
konkrét cselekvési terv
(garanciák, határidők)1. EMEF

Megalakulás – még a lista véglegesítése előtt – péntek, 2007 szept 7.


2. Kisebbségek jogállásáról szóló törvény-tervezet:

a.) SZÁT/SZKT nyilatkozat a minél szélesebb közösségi támogatás kialakulásáról és a közvita újraindításáról, valamint az EMNT javaslatainak elvi felvállalásáról (2007 szept. 8)

b.) Az EMNT – TTT által a parlamenti tárgyalás során benyújtott - módosító indítványok nyilvános felvállalása és képviselete a parlamenti vitában

c.) Amennyiben a kormány jelenlegi tervezetét a Képviselőház:

i.) elfogadja – a törvény módosításának kezdeményezése az EMNT személyi elvű autonómia-kerettörvénye alapján
vagy
ii.) elutasítja - új törvény kezdeményezése az EMNT személyi elvű autonómia-kerettörvénye alapján - határidő: a következő parlamenti félévben


3. A Székelyföldi regionális autonómia ügye:

a.) Az SZKT nyilatkozatban támogatja az SZNT által kezdeményezett belső népszavazást, felhívást intéz az önkormányzatok felé a székely szimbólumok használatáról, és ajánlást fogalmaz meg a népszavazás kiírására vonatkozóan (2007 szept. 8.)

b.)Az RMDSZ illetékes kormányzati tisztségviselői kezdeményezik a kormányban a fejlesztési régiók felülvizsgálatát, illetve az önálló székelyföldi esetleg partiumi fejlesztési régió kialakítását (2008 febr.1-ig)

c.)Az EMEF munkabizottságot nevez ki a Székelyföld sajátos jogállásáról szóló törvénytervezetek áttekintésére. Határidők:
2007 szept.15. – a munkacsoport megbízása
2007 okt. 15-ig – a tervezet kidolgozása és közvitára bocsájtása
2007 nov.15-ig – a közvita lefolytatása
2007 nov. 24-ig – a törvénytervezet Parlament elő terjesztése

d.)Az RMDSZ EP-képviselői foglaljanak állást a Székelyföld sajátos jogállása mellett az EP-ben (2007 szept. 30-ig)

e.)Markó Béla és Tőkés László Brüsszeli lobbi-úton képviselik a Székelyföld ügyét (2007 szept. 30-ig)


4. Oktatás

a.) Az EMEF munkacsoportot nevez ki a három oktatási törvénytervezet áttekintésére és módosító indítványok megfogalmazására a megegyezésben megfogalmazottak konkrét érvényesítése érdekében (2007 szept.15-ig)

b.)Kiemelt figyelmet érdemel a felekezeti oktatás rendezésének kérdése a közoktatási törvény különálló fejezeteként vagy önálló törvénytervezetben (2007 okt. 30-ig)

c.)Az RMDSZ parlamenti frakciói állásfoglalásban és a törvényhozási folyamatban konkrétan – szavazatukkal és szövetségesek megnyerésével - támogatják a PKE akreditációs törvényét, továbbá illetékes tisztségviselők kormányban és a parlamentben indítványt terjesztenek elő a PKE támogatásáról a költségvetési törvényben – határidő: a 2008-as költségvetési törvény-tervezet által megszabott menetrend

d.)Az EMEF munkabizottságot nevez ki a SAPIENTIA EMTE akkreditációs folyamatának elősegítésére (2007 okt. 30-ig)

e.)Az RMDSZ nyilatkozatban megerősíti a BBTE és a MOGYE önálló magyar tanszékeinek létrehozását célzó magyar politikai akaratot (2007 szept. 30-ig), továbbá kormányhatározatot kezdeményez ezen karok létrehozására (2007 nov.30-ig) és a parlament elé terjeszti az EMEF által kijelölt munkacsoport törvénytervezetét a magyar állami egyetem létrehozásáról (2008 febr. 1-ig)


5. A közélet megtisztulása

a.) Az RMDSZ megvonja politikai támogatását a korruptnak bizonyult, illetve a bizonyított szekus-múlttal rendelkező tisztségviselőitől

b.)Az EMEF illetékes szakmai –ágazati szervezetek javaslatára érvényesítse vétójogát a tisztségviselők kinevezésekor


6. Csángó-ügy

a.) Az EMEF forduljon kéréssel a romániai római-katolikus egyház illetékes testületéhez, továbbá Vatikánhoz a csángó-magyarok anyanyelvű hitéletének biztosítása ügyében (2007 okt. 30-ig)

b.) Az RMDSZ illetékes kormányzati tisztségviselői kezdeményezzék a kormánynál csángó-program beindítását (2008 febr.1-ig)

c.) Az RMDSZ EP-képviselői az ET idevágó határozata alapján kezdeményezzenek EP-állásfoglalást csángó-ügyben ( 2007 szept. 30-ig)


7. Partnerség a magyar történelmi egyházakkal

a.) Az EMEF és a püspökök közös nyilatkozatban rögzítik az egyházi autonómia tiszteletben tartását az egyházak állami támogatásának kiutalása során, továbbá a restitúciós folyamat felgyorsításában való együttműködést (2007 okt. 15-ig)


8. Erdélyi magyar jövőkép

a.) Az EMEF munkacsoportot hot létre a régiók kerettörvénye, illetve az alkotmánymódosító csomag kidolgozására (2007 szept. 30-ig)

b.) A régiók kerettörvényének kidolgozása (2007 okt. 30-ig)

c.) Közvita utáni parlament elő terjesztés (2008 febr.1-ig)

d.) Alkotmánymódosító csomag kidolgozása (2008 febr.1)

e.) Közvita az új alkotmányról (2008 jún. 30-ig)


9. Választási törvények és párttörvény módosítása

a.) Nyilatkozat ennek hajlandóságáról a megegyezés szellemében (2007 szept. 8.)

b.) Az EMEF munkacsoportot bíz meg a módosítások kidolgozására (2007 szept. 10-ig)

c.) Módosító indítványok fenntartása a parlamenti vita során

d.) A helyhatósági választási törvény módosítása (2007 okt. 30-ig)
Párttörvény módosítására vonatkozó csomag kidolgozása (2007 nov. 30-ig)


10. Választási együttműködés

a.) Az EP-lista véglegesítése – a hosszútávú együttműködést megalapozó megegyezési nyilatkozat aláírásával egyidőben (2007 szept. 7) majd az SZKT illetve a Tőkés László jelöltségét támogató szervezetek elő terjesztése (2007 szept. 8)

b.) Az EMEF a megegyezésben rögzítettek alapján véglegesíti a választási együttműködés rendszerét az önkormányzati választások esetében (2007 okt. 15-ig)

c.) Az EMEF a megegyezésben rögzítettek alapján véglegesíti a választási együttműködés rendszerét a parlamenti választások esetében (2007 nov. 30-ig)

d.) A választási párt (EMKP) dokumentumainak kidolgozása (2007 nov. 30-ig)

e.) Az EMKP bejegyzésének elindítása (2008 márc. 15-ig)


11. Közösségi vagyon közös használata, státus-irodák közszolgálatisága

a.) Az EMEF ajánlást fogad el a magyar politikai szervezetek székházainak, illetve a magyar közösségi központok közös használatáról (2007 okt. 30-ig)

b.) Az EMEF felhívást intéz az egyházakhoz, illetve a ErMaCiSzSz-hoz a státus-irodák tevékenységét felügyelő testületek újraalakítása érdekében, továbbá paritásos alapon kijelöli a politikum képviselőit ezen testületben (2007 okt. 30-ig)


12. Támogatáspolitika

a.) Az EMEF a MaCiSzeSZ által kidolgozott dokumentum alapján, annak szellemében kidolgozza az erdélyi magyar civil társadalom fejlődését elősegítő támogatási rendszer átalakítását, pártsemlegessé tételét illetve román és magyar közpénzeket kezelő testületek elvi működési rendjét (2007 szept.30-ig) majd közvita során véglegesíti azt (2007 nov. 30-ig)

b.) Az EMEF felülvizsgálja a jelenlegi közpénz-kezelő alapítványok és alapok kuratóriumainak összetételét a pártsemlegesség, a közszolgálatiság és a szakmaiság szempontjai szerint (2007 szept. 30-ig)

c.) Az EMEF megvizsgálja az identitásválasztást és gyermekvállalást elősegítő Erdélyi Magyar Alap létrehozásának lehetőségét és ütemtervet fogad el ennek megvalósításáról (2008 febr.1-ig)
  • Nyomtat
  • Link küldése
  • Életmód olvasnivaló RSS


24 óra hírei 24 óra cikkei

HIRDETÉS