• Megosztás:
A Tőkést támogatók javaslatcsomaga: Egyeztető Fórum, választási együttműködés, támogatáspolitika
[31.8.2007]


ERDÉLYI MAGYAR EGYEZTETŐ FÓRUM


Az erdélyi magyar politikai képviselet reformja mind tartalmi, mind szerkezeti szempontból szükségessé teszi egy nagy tekintéllyel bíró egyeztető fórum létrehozását, olyan módon, hogy a közösség érdekérvényesítő képessége a pluralizmus intézményesítése által ne sérüljön, hanem a politikai sokszínűség és többszólamúság hasznosításával inkább erősödjön.

Az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum (EMEF) a politikában és a közéletben jelentkező különböző vélemények és álláspontok egyeztető fóruma. Működésének elvi alapja:

– a bizalom és közösségi szolidaritás helyreállítása,
– a választói akarat és a demokrácia játékszabályainak tiszteletben tartása,
– a többszólamúság és munkamegosztás a közösségi érdekérvényesítésben
– a konszenzusorientált döntéshozatal.

Az EMEF paritásos alapon jön létre, úgy hogy tagjainak felét az RMDSZ belső döntéshozatali mechanizmusai alapján a Szövetség elnöke, másik felét pedig az RMDSZ-en kívüli politikai és civil-politikai szervezetekkel való egyeztetés alapján az EMNT elnöke jelöli.

Az EMEF működési szintjei és tanácskozási rendje
– országos vezetői szint – szükség szerint de évharmadonként legalább egyszer
– középvezetői vagy szakértői szint – szükség szerint

Az EMEF általános feladata közös álláspont kialakítása az egész közösséget érintő stratégiai kérdésekben, de kiemelt hatásköre:

– A választási együttműködés konkrét részleteinek kidolgozása a helyhatósági, parlamenti és EP választásokon
– A romániai és magyarországi közpénzeken alapuló támogatási rendszer reformjának kidolgozása és pártsemlegességének biztosítása
– Munkacsoportok kialakítása és mandátummal való felruházása konkrét döntés-előkészítő vagy kodifikációs feladatok elvégzésére

Az EMEF döntéseit konszenzussal hozza, határozatai formálisan ajánlás jellegűek de be nem tartásuk veszélybe sodorhatja az együttműködésen alapuló politikai érdekérvényesítést, ezért a felek vállalják, hogy tiszteletben tartják ezeket.

Az EMEF konkrét szervezési és működési rendjét saját maga határozza meg megalakulása után közvetlenül. Hatáskörének eredményes ellátására a későbbiekben de jövő év első harmadában mindenképpen kialakítja megyei-területi struktúráit.

Az EMEF megalakulása az EP-választáson induló összmagyar jelöltlista kialakítása előtt fontos bizalomerősítő garancia az egyezség betartása szempontjából. Javasolt időpont: 2007 szeptember 7.


VÁLASZTÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A választásokon indulási joggal rendelkező magyar szervezetek közötti együttműködés konkrét formáit az EMEF hivatott kidolgozni az alábbi szempontok szerint:


Önkormányzati választások

A Székelyföldön (a 60% feletti magyar többségű településeken, illetve megyékben) az indulási joggal rendelkező magyar szervezetek közvetlenül a választások során méretkeznek meg. Külön egyeztetés tárgya az alpolgármesterek és a megyei önkormányzati vezetők megválasztása

Az összemérhető interetnikus környezetben (a 20 és 60 % közötti magyarságarányú településeken és megyékben az indulási joggal rendelkező magyar szervezetek választási koalícióban indulnak. A polgármester-jelöltek személyéről valamint a koalíciós arányokról:

– Megegyezéses úton döntenek az érintett szervezetek vezetőségei
– Ennek hiányában közösen szervezett előválasztás során alakul ki

Külön egyeztetés tárgya az alpolgármesterek és a megyei önkormányzati vezetők megválasztása (illetékes EMEF megyei szerveződése)

Szórványvidékeken (20% alatti magyarság-arány esetében) közös megegyezéssel vagy előválasztással az erősebbik szervezet listáján indulnak a jelöltek (illetékes az EMEF megyei szerveződése.

Amennyiben a választási törvény módosul, a választási együttműködés konkrét formája is hozzá igazodik de a fentiek szellemében.


Parlamenti választások

A választási együttműködés legtisztább és legátláthatóbb formája egy – a választásokon indulási joggal bíró magyar szervezetek által közösen létrehozott – választási párt: az Erdélyi Magyar Koalíció Pártja. Ennek a de jure egységes pártként bejegyzett, de facto pártkoalícióként szerveződő alakulatnak:
– Választási jele tükrözi az őt alkotó szervezetek jeleit
– Társelnökei Markó Béla és Tőkés László
– A mandátumok megosztásáról országos szinten az EMEF, ezeknek megyei lebontásáról megyei szinteken az EMEF megyei szerveződései döntenek.

EP választások

Ugyanúgy mint a parlamenti választások esetében, de a döntések az EMEF országos szintjén történnek.


TÁMOGATÁSPOLITIKA, KÖZÖSSÉGI VAGYONHASZNÁLAT

Az EMEF a MaCiSzeSZ által kidolgozott dokumentum alapján, annak szellemében kidolgozza az erdélyi magyar civil társadalom fejlődését elősegítő támogatási rendszer átalakítását, pártsemlegessé tételét illetve román és magyar közpénzeket kezelő testületek elvi működési rendjét, majd közvita során véglegesíti azt.

Az EMEF felülvizsgálja a jelenlegi közpénz-kezelő alapítványok és alapok kuratóriumainak összetételét a pártsemlegesség, a közszolgálatiság és a szakmaiság szempontjai szerint.

2008-tól életbe lép az új támogatási rendszer.

A státusirodák közszolgálatiságának erősítése érdekében újraalakulnak országos és megyei-területi szinten egyaránt a politikum, az egyházak és a szervezett civil szféra három pillérére támaszkodó Felügyelő Testületek (FT).

A FT politikai pillérét paritásos alapon az EMEF delegálja országos és megyei szinten egyaránt.

A FT kidolgozza az irodák társadalomépítő feladatait tartalmazó cselekvési programot.
Az EMEF országos szinten ajánlást fogalmaz meg a magyar politikai szervezetek székházainak, illetve a magyar közösségi központok közös használatáról, ennek részleteit igény és szükségletek szerint az EMEF megyei szerveződései dolgozzák ki.
  • Nyomtat
  • Link küldése
  • Életmód olvasnivaló RSS


24 óra hírei 24 óra cikkei

HIRDETÉS