• Megosztás:
Lőrincz Ildikó
Gyertek, gyertek játszani -- Lázar Katalin könyve
[13.11.2002]


Új könyvet mutattak be a Kriza János Néprajzi Társaság kolozsvári székhelyén: Lázár Katalin magyarországi népdalkutató Gyertek, gyertek játszani címû, fõként óvónõknek, általános iskolai oktatóknak, de ugyanakkor minden gyerekekkel foglalkozó érdeklõdõnek szóló, népi játékokat ismertetõ kötetét. A budapesti Eötvös József Könyvkiadónál most megjelent kiadvány elsõ része A népi játékok elmélete címmel tanulmányozza és rendszerezi a népi játékokról szóló elméleteket, a második rész gyakorlatibb: Válogatás erdélyi és moldvai játékokból címmel.

A november 11-i könyvbemutatóra egybegyûlteket Pozsony Ferenc, a Kriza János Néprajzi Társaság vezetõje köszöntötte, a kötetet és a szerzõ munkásságát Dr. Gazda Klára egyetemi tanár méltatta. Szerinte Lázár Katalin könyve arról gyõz meg, mi is a népi játék lényege és mi a szerepe a kultúrában. "A játék a szabadságon alapul, játszani öröm, játszani élvezet"-- emelte ki a népi játék lényegét Gazda Klára, aki hangsúlyozta, meg kell különböztetni a népi játékokat más játékoktól. Szerinte a játékos fogyasztóként vesz részt egy-egy játékban, míg a népi játékokban aktív résztvevõ. Ez az aktív részvétel a pedagógusokra is vonatkozik, s mivel a kötet pedagógiai célzattal íródott, a nevelõk/oktatók megtudhatják belõle, hogyan viselkedjenek felnõttekként, hogyan figyeljék empátiásan a gyerekek kívánságait. "Cselekvõen, barátként, a legnagyobb természetességgel kapcsolódjon be a játékba a felnõtt"-- hangsúlyozta Gazda Klára a kötet ismertetése kapcsán.

A kötet méltatásához tartozik a szerzõ által alkalmazott rendszer ismertetése. Lázár Katalin a több szempontból is rendszerezhetõ játékok tanulmányozásakor azokat a szempontokat vette figyelembe, amelyeket a játékosok tartanak a legfontosabbaknak. Következésképpen lehet például eszközös játékokról vagy párválasztó játékokról beszélni. Gazda Klára kiemelte, hogy ez a rendszer nyitott az elkövetkezõkben feltárandó népi játékok beillesztésére is, tömören fogalmazva "hiteles, egyszerû és természetes".

A könyvbemutatón jelen volt a szerzõ is, aki felszólalásában számtalan példával szemléltette, melyek a népi játékok sajátosságai a szöveg, a dallam és az elõadás szempontjából, és hogyan lehet megkülönböztetni az elõbbieket a mûvi elõadásmódtól. Lázár Katalin elmondta, hogy az MTA Zenetudományi Intézetben 1980--2000 között mintegy 27.000 népi játékot dolgozott fel, az így születõ tanulmányok 4 kötet anyagát képezik, ebbõl az elsõ kötet a most bemutatott mû. A szerzõ azt is fontosnak tartja, hogy ne csak gyûjtõmunkát végezzen, hanem a begyûjtött anyagot "visszaadja a kultúrának", a játékokat a pedagógusok megismerjék és továbbadják. A kötet címe a szerzõ tulajdonképpeni szándékát fejezi ki: játszani hív mindenkit, mert a játék nem csak a gyerekeknek szól. Segít abban, hogy a gyerekek és a felnõttek egyaránt jól érezzék magukat.

Az erdélyi vonatkozású elsõ kötet borítóján szereplõ fotókat a csíkszeredai Ádám Gyula készítette, a könyv ábráit Nagyistók Mária rajzolta. A könyv helységnévmutatóval, a magyar-román és román-magyar helységnévszótárral, illetve a kötetben szereplõ játékok betûrendes mutatójával egészül ki. Hatalmas és értékes anyaggal gazdagodtak a játékoktatók. A könyvet az érdeklõdõk beszerezhetik a Kriza János Néprajzi Társaság Szabók/Croitorilor utca 15 szám alatti kolozsvári székhelyén.
  • Nyomtat
  • Link küldése
  • Életmód olvasnivaló RSS


24 óra hírei 24 óra cikkei

HIRDETÉS