• Megosztás:
Felezőidő -- Romániai magyar művészet 1965-75
[1.07.2002]


Időpont: 2002. július 14 - augusztus 25.
Helyszín: Cím: Budapest, VI. Nagymező u. 8

A kiállítás anyagának története:

1965 és 1975 között, Gheorghiu-Dej sztálinista párttitkár halála után, a Ceausescu hatalmának megerősödését megelőző politikai interregnum idején, a nemzetközi társadalmi és kulturális mozgalmakkal összhangban Romániában rövid ideig tartó, de termékeny és visszafordíthatatlanul a mai művészeti sokszínűség irányába mutató kulturális fellendülés volt tapasztalható. Ugyanakkor a kommunista hatalom romániai 45 éves történetében ez volt az az időszak, amelyben a romániai magyar művészek önazonosulási törekvései viszonylag szabadon bontakozhattak ki. Az ebben az időszakban alkotó romániai magyar művészek művészi identitáskeresését a következő törekvések határozták meg: a más történelmi kort élő Európájához való tartozás vágya, az erdélyiség megtartása (a táji, történelmi és népművészeti tematikában és formanyelvben), a kelet-európaiság (a kulturális és szociális sokszínűség) felfedezése.

Ekkor teljesedett ki olyan alkotók életműve, mint Balla József, Barabás István, Benczédi Sándor, Bordi András, Fülöp Antal Andor, Gy. Szabó Béla, Incze János Dés, Miklóssy Gábor, Mohy Sándor, Nagy Albert, Nagy Imre, Pittner Olivér és Szervátiusz Jenő.

Ekkor jutottak szerephez a romániai magyar képzőművészetben máig meghatározó egyéniségek: Albert László, Baász Imre, Balázs Imre, Bertalan István, Deák Ferenc, Feszt László, Gaál András, Jecza Péter, Jakobovits Miklós, Korondi Jenő, Kós András, Kulcsár Béla, Kusztos Endre, Márton Árpád, Nagy Pál, Paulovits László, Páll Lajos, Plugor Sándor, Puskás Sándor, Román Viktor, Simon Endre, Sükösd Ferenc, Szécsi András és Szervátiusz Tibor, Tamás Anna, Tirnovan Vid és Wilhelm Károly.

Az erdélyi művészetnek ez a fontos időszaka először kerül összefoglalóan a közönség elé. A kérdések összetettsége okozhatta, hogy a romániai művészettörténet-írás nem figyelt fel a magyar művészekre a magyarországi viszont elhanyagolta, és sokáig a körülmények sem tették lehetővé a műtárgyak utaztatását.

Ezért felbecsülhetetlen jelentőségű az a kutatómunka, melyet a kiállítás kurátora, Vécsy Nagy Zoltán az Ernst Múzeum megbízásából közel 100 erdélyi művész körében végzett, azért, hogy mindezt egy reprezentatív kiállításon és annak írott dokumentumában, a katalógusban bemutathassuk. Ezzel az Ernst Múzeum felhívja a figyelmet arra, hogy az erdélyi kultúra képe nem lehet teljes a közelmúlt művészetének feldolgozása nélkül.

A Felezőidő -- Romániai magyar művészet 1965-1975 című kiállításon az erdélyi művészet tíz évének keresztmetszetét mutatjuk be; az eddigi legteljesebb összefoglalását adva a korszak művészetének. A festmények, grafikák, szobrok és tértextilek erdélyi műtermekből és magántulajdonosoktól, valamint magyarországi köz-, és magángyűjteményekből, hazánkban élő erdélyi művészek gyűjteményeiből származnak és a szélesebb közönség előtt szinte ismeretlennek tekinthetők.

A kiállítással és a megnyitó napjára szervezett, egész napos programsorozattal -- beszélgetések, filmvetítés, előadói est erdélyi és magyar előadóművészek részvételével -- szeretnénk megteremteni a nagyközönség és a szakma számára a felfedezés lehetőségét, megjeleníteni az erdélyi művészet sajátos hagyományát, belső ingadozásait a transzilván hagyományok és az avantgárd újító forma- és eszmerendszere között.

A katalógus szerzője és szerkesztője a kiállítás kurátora, Vécsy Nagy Zoltán, a hatvani Hatvany Lajos Múzeum művészettörténésze. A kötet tartalmaz egy bevezető tanulmányt, a kiállításon szereplő művészek életrajzait (az életrajzok mellett portréfotókat), minden művész egy munkájának színes reprodukcióját, valamint fekete-fehér szövegközti dokumentumfotókat.


A megnyitó napjára tervezett programok:

2002. július 14-én, vasárnap

11 órakor -- Felezőidő -- Romániai magyar művészet 1965-75 című kiállításának nyitóünnepsége.
A kiállítást megnyitja: Vida Gheorge, művészettörténész (Bukarest)
A kiállítást rendezte Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész
Megtekinthető: 2002. július 14-től augusztus 25-ig, hétfő kivételével naponta 11-19 óráig.
A kiállítás ideje alatt Rozsnyay Béla (Marosvásárhely-Budapest)ékszerei vásárolhatók a múzeumban meg.

12 órakor -- Kovács András: Film egy regényről (2002)
Premier előtti bemutató! (Készült Szilágyi István Kő hull apadó kútba /1974/
című regénye alapján)

14 órakor -- Korunk. Körkép
Mit lát/láttat a kolozsvári Korunk című folyóirat Erdélyről és a nagyvilágról
Beszélgetés Horváth Andor főszerkesztő-helyettessel és a szerkesztőkkel: Balázs Imrével (irodalom) és Demeter Szilárddal (filozófia)

16 órakor -- Kölcsönhatások
Zene és beszélgetés a 60-70-es évek fordulójának magyar-magyar művészete és művészeti kapcsolatai jegyében Halmos Béla, Sebő Ferenc népzenekutató zenészek,
Papp Oszkár és Bak Imre festőművészek részvételével

17 órakor -- Lírai oratórium Szilágyi Domokos verseiből, Illyés Kinga Széchenyi-díjas előadóművész estje
Bevezetőt mond Vári Attila, a Bukaresti Magyar Ház aligazgatója

További információk: ERNST MÚZEUM
1065 Budapest Nagymező u. 8.
Telefon: 341-4355
E-mail: ernst@ernstmuzeum.hu

A szervezők.
  • Nyomtat
  • Link küldése
  • Életmód olvasnivaló RSS


24 óra hírei 24 óra cikkei

HIRDETÉS