• Megosztás:
Izsák Balázs levele Victor Ponta miniszterelnökhöz
[2014. április 17.]


Románia Kormányának

Victor Ponta Miniszterelnök Úrnak
Tájékoztatásul Kelemen Hunor Miniszterelnök-helyettes úrnak

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Mint a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért megnevezésű polgári kezdeményezés polgári bizottságának képviselője, Dabis Attila magyar állampolgárral közösen bepereltük az Európai Bizottságot (T-529/13 számú ügy) amiért elutasította az említett polgári kezdeményezés bejegyzését, kérve az elutasító határozat érvénytelenítését és a Bizottság kötelezését a kezdeményezés bejegyzésére.

Az Európai Unió Bírósága tájékoztatott, hogy Szlovákia, Görögország és Románia kérte a beavatkozásának a jóváhagyását a Bizottság oldalán, míg Magyarország ugyanezt a felperesek oldalán kérte.

Románia állampolgáraként mélyen meglepett a Román Államnak ez a lépése, amely nem magyarázható meg másként, mint a szándékunk félreértésével. Fontosnak tartom leszögezni:

1. A javasolt polgári kezdeményezés nem esik nyilvánvalóan a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be. Ezt a tényt megerősítik azok az ellentmondások és tévedések az Európai Bizottság érvelésében, amelyeket az Európai Unió Bírósághoz benyújtott válaszai tartalmaznak. Ez alapján kijelenthető, hogy a kezdeményezést be kell jegyezni, hogy meg lehessen kezdeni a szükséges aláírások összegyűjtését, hogy ezekkel együtt terjeszthessük a javaslatot az Európai Bizottság elé.

2. Bármelyik tagállamnak joga van, hogy fenntartásait kifejezze a közösségi jog bármely jogszabály-kezdeményezésével szemben, ám egy demokratikus, az Unió alapvető értékeivel összhangban levő Európában, ezek megvitatásnak fórumai, ahol ezek a fenntartások megvitathatóak, és minden tagállam előadhatja saját álláspontját, azok az Unió jogalkotásban résztvevő intézményei, és semmiképpen nem az Európai Unió Bírósága.

3. Az említett polgári kezdeményezés célja, hogy az Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel mindazokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási és nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. A kohéziós politika ilyen javulásától az Európai Unió hatékonyabb működésére lehet számítani, és Európa kulturális sokszínűségének fenntartására, amely célok összhangban vannak a tagállamok érdekeivel, Romániát is beleértve.

4. Tagadhatatlan, hogy az említett kezdeményezésnek van egy kisebbségvédelmi dimenziója is, figyelembe véve azokat a pozitív hatásokat, amelyeket a javasolt uniós szintű jogszabály a kisebbségek helyzetére gyakorolna, ám ezért a kérdést nem gyanakvással és ellenségesen kell megközelíteni, hanem csakis a tagállamok nemzetközi kötelezettségeinek szemszögéből, amelyek révén a kisebbségek védelme nemzetközi együttműködés tárgya.

5. Még ha igaz is, hogy a Románia beavatkozására vonatkozó határozatot a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kormányba lépése előtt fogadták el, abban az esetben, ha Románia nem vonja vissza a beavatkozási kérelmét, a helyzet igen kényelmetlenné fog válni, hiszen az RMDSZ határozottan támogatja ezt a polgári kezdeményezést, Korodi Attila környezetvédelmi miniszter pedig tagja a polgári bizottságnak, amely a kezdeményezést megfogalmazta. Ez a helyzet semmiképpen sem szolgálja a jelenlegi kormány jó működését, tekintettel arra, hogy az RMDSZ-nek határozottan és világosan állást kell foglalnia ebben a tárgyban az európai parlamenti választások előtt.

Ezeket a szempontokat figyelembe véve kérjük, hogy vonják vissza Romániának az említett perben benyújtott beavatkozási kérelmét minden olyan régió érdekében, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási és nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól, Székelyföld érdekében, Románia érdekében és egész Európa javára.

Tisztelettel:

Izsák Balázs
A Székely Nemzeti Tanács elnöke
Marosvásárhely, 2014. április14.
  • Nyomtat
  • Link küldése
  • Életmód olvasnivaló RSS


24 óra hírei 24 óra cikkei

HIRDETÉS