• Megosztás:
Reconstructio Egyesület
[14.4.2013]


Egyesületünk 2011 januárjában jött létre Kolozsváron. Céljai közt szerepel az erdélyi magyar közösségi értékek ápolása és védelme, az erdélyi magyar közélet monitorizálása, a közéleti szerepvállalásra való nevelés elősegítése, kulturális tevékenységek népszerűsítése, az erdélyi magyarság kulturális értékeinek megőrzése.
 
A Reconstructio Egyesület legfontosabb programjai és feladatai:
- Erdélyben a magyarság kulturális hagyományainak az őrzése, ezzel kapcsolatos rendezvények, programok támogatása, szervezési és anyagi segítségnyújtás;
- a magyar nyelvű oktatás segítése, a szegény sorsú gyermekek szüleinek a támogatása, hogy, gyermekeiket magyar tannyelvű iskolákba járathassák.;
- erdélyi magyar fiataloknak rendezendő kulturális szórakoztató események szervezése;
- a fiatalok által szervezett magyar kisközösségek támogatása, tevékenységük segítése;
- konferenciák, tanfolyamok, szemináriumok, szervezése és támogatása;
- a természeti örökségünk, környezetünk védelmére és megismertetésére létrehozott  programok szervezése és támogatása;
- fiatal, tehetséges, tanulóknak, hallgatóknak, kutatóknak ösztöndíjak biztosítása;
- adomány gyűjtések szervezése;
- interregionális találkozók szervezése;
- pályázati figyelés és írás (EU-s, magyar kormányzati és hazai pályázatok, pályázatíró irodákkal való kapcsolattartás);
- a magyarországi közalapítványok programjainak előkészítéséhez, bonyolításához és ellenőrzéséhez nyújtott segítség;
- helyi sajtószemle; online tartalomszolgáltatás, adatbázis-kezelés, karbantartás és kapcsolattartás.
 
Főbb projektek
Közép-Erdélyt átfogó közösségépítő projekt. Ennek részét több tevékenység – kulturális rendezvények, konferenciák, kurzusok, szemináriumok, kutatások, közösségszervezés – képezi Közép-Erdélyben (szórvány vidékeken is). A projekt célja, hogy minél szélesebb körben, Kolozsváron, illetve a Kolozs, Szilágy, Beszterce-naszód, Fehér, Hunyad és Szeben megyékben, szigetekben, illetve szórványhelyzetben élő magyar közösségekben tudatosítsa a közösségi értékeket, a közösségi együttlét pozitív hozadékait, és ennek alátámasztásaként kifejlessze a közösség igényét a közösségi értékek megőrzésére, fejlesztésére, ápolására.
 
Programjaink célcsoportja a közép-erdélyi régió magyar lakossága, fiatalok és idősek egyaránt, akik szeretnének közösségük aktív tagjai lenni, nyitottak az új ismeretek, élmények felé, érdeklődnek a közéleti témákról és szeretnének szűkebb vagy tágabb környezetük életébe aktívan bekapcsolódni. Rendezvényünk által reméljük, hogy az erdélyi fiatalok és kevésbé fiatalok nagyobb kedvet kapnak a közéleti szerepvállaláshoz, közösségépítéshez.
 
Különféle kulturális rendezvényeken való részvételt támogatunk azok körében, akik szórvány-helyzetben élnek a magyarság szempontjából elszigetelt vidékeken;
 
Legnagyobb projektjeink közé tartozik a Kolozsvári Magyar Napok, ahol már második éve társszervező egyesületünk, a tavaly elindított Közép-Erdélyt átfogó közösségépítő projekt, a Kincses Kolozsvár Kalendárium kiadvány, amelyet 6.000 példányban jelentettünk meg és osztottuk ki ingyen.
Rendezvényeink közül kiemelek néhányat: megemlékezés az 1568-as tordai országgyűlésről, Mátyás király visszatér pályázat, valamint a Mátyás és a kolozsvári bíró bábelőadás a XIX. Mátyás-napok keretében. A Hajnal akar lenni (HAL) népdaléneklési verseny Kolozs megyei elődöntő, majd a Mátyás-szoborcsoport avatása alkalmából szervezett – Vivat Mathias! ünnepi rendezvények. Az egyházak és a civil szervezetek összefogásával Ima a Házsongárdért címmel szerveztünk csendes felvonulást. Részt vettünk a népszámlálási kampányban. Házsongárdi sétát szerveztünk a 48-as sírokhoz, melyet egy nyilvános történelemóra követett. Előadás a 48’-as eseményekre emlékezve, magyarországi előadó részvételével. Az erdélyi '56-os forradalomra emlékeztünk meghívottainkkal. Könyvbemutatók: A Pápai Magyar Intézet mint a magyar hírszerzés előretolt bástyája; Wekerle Sándor életrajz, Széki magyarnak lenni jó!, valamit az első kalotaszegi legényes verseny megrendezése. A Paletta címet viselő amatőr fotópályázat, az Evangélikus-Lutheránus püspökség udvarán felavatott Erzsébet királyné, Sissi mellszobrának másolata, Berecz András Hazakísérlek című előadói estje, a kolozsvári mártírok emlékére szervezett koszorúzás és vetélkedő, az ’56-os eseményekre emlékező rendezvényünk, a Mindent vissza! programsorozat, gitárestek és farsangi mulatságok szervezése.
  • Nyomtat
  • Link küldése
  • Életmód olvasnivaló RSS


24 óra hírei 24 óra cikkei

HIRDETÉS