• Megosztás:
Mikó-ügy: a Magyar Unitárius Egyház felhívása
[17.8.2012]


Felhívás a Székely Mikó Kollégium ügye melletti kiállásban való részvételre


Tisztelendő Lelkész Atyánkfia, Kedves Testvéreink!

Az erdélyi magyar történelmi egyházak elöljárói 2012 júliusában nyilatkozatban ítélték el a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium tulajdonviszonyai tárgyában hozott bírósági döntést. Az elöljárók elfogadhatatlannak tartották, ahogy a restitúciós bizottság két tagját a bíróság letöltendő börtönbüntetésre ítélte, ugyanakkor elrendelte az Erdélyi Református Egyházkerület tulajdonjogát igazoló telekkönyvi bejegyzés törlését. A nyilatkozat előrevetítette, hogy az egyházak támogatásukról biztosítják a református testvéregyházat, és közösen kívánnak fellépni az igazságos és méltányos fellebbezési döntések megszületéséért is. (A nyilatkozat az Unitárius Közlöny f. év augusztusi lapszámának 2. oldalán olvasható.)

A fentiek szellemében arra kérjük az unitárius egyházközségek elöljáróit és híveit, hogy lehetőség szerint vegyenek részt az Erdélyi Református Egyházkerület által f. év szeptember 1-jén (szombat) déli 12 órára „az igazság napja” jelszóval Sepsiszentgyörgyre, a kollégium épülete köré egybehívott tiltakozó tüntetésen. Magyar Unitárius Egyházunk ezáltal is foglaljon állást az igazság védelmében!

A részvétellel kapcsolatosan a következőket ajánljuk figyelmükbe: a lelkészek érkezzenek szolgálati jelvényeikkel, a nagyobb létszámú küldöttségek hozzanak magukkal egy település-névtáblát, az egy vidékről indulók igyekezzenek csoportos utazást szervezni, a nap folyamán mindenki gondoskodjon személyes szükségletei biztosításáról.

A lelkészek és hívek jelenlétére számítva, a tiltakozó összesereglés jogosságában, szükségességében és sikerében bízva, atyafiságos tisztelettel:

Kolozsvár, 2012. augusztus 8.

Bálint Benczédi Ferenc püspök
Gyerő Dávid előadótanácsos
  • Nyomtat
  • Link küldése
  • Életmód olvasnivaló RSS


24 óra hírei 24 óra cikkei

HIRDETÉS