• Megosztás:
Tisztelt Transindex!
[11.5.2011]


Néhány nappal ezelőtt a hírszerkesztő aláírásával közzétettek a Transindexen egy információt, ami sajnálatos módón nem felel meg a valóságnak. A „3 hónapon belül dönt a MÚRE etikai bizottsága az ETV vs. Krónika ügyben” című írásnak, a címében is szereplő 3 hónapos határidő, mely alatt a MÚRE etikai bizottsága dönt az ETV vs. Krónika ügyben valótlan állítás. Idézem a Becsületbíróság működési szabályzatának idevágó paragrafusát: „A kijelölt EB köteles az eljárást 30 napon belül lefolytatni.” (BB működési szabályzata VIII. fejezet 13. paragrafus)

A működési szabályzat egy korábban hatályos formájában volt ugyan ennél a mostaninál nagyobb – 60 napos – határidő (de akkor sem három hónapos!), ám ezt, az ügyintézés meggyorsításáért maga a testület módosította a jelenleg hatályos 30 napra, 2009. szeptember 18-i, gyergyószárhegyi ülésén. A 3 hónapos határidőre vonatkozó durva félretájékoztatást a cím után megismételni Maksay Magdolna, a MÚRE Becsületbíróságának elnöke nevének szövegkörnyezetében, ez bizony az Önök részéről a legsúlyosabb hitelrontás tényét meríti ki, hiszen azt sugallja, hogy a Becsületbíróság elnöke nem ismeri az általa vezetett etikai testület működési szabályzatát. Hinni szeretném, hogy ezt Önök sem gondolják komolyan. Ezért – az Önök hozzájárulásával – nyomatékosan felszólítom a tisztelt hírszerkesztőjüket, hogy nevezze meg azt a legalább két forrást, melyből a fenti információt leellenőrizte, mert kétségem sincs a felől, hogy az internetes újságírásban is ugyanazok a műfaji szabályok érvényesek a hírre, mint az írott vagy elektronikus médiában. Ha pedig Önök szerint hírértéke van (volt) annak, hogy a MÚRE alapfokon eljáró etikai testülete milyen határidőn belül – és itt további kiigazítást kell kérnem – nem dönt (mert nem bíróság), hanem az eljárás eredményeképpen kialakított álláspontját határozatban megfogalmazza, akkor ennek a határidőnek a pontosságát (pláné egy hírszerkesztőnek, aki érti a szakmáját és tudja, hogy a hír tényeket, adatokat közöl, valóságtartalma a tényeken alapul és bárki által ellenőrizhető), bizony illendő lett volna leellenőrizni több forrásból, mert lám-lám hova vezet a felületesség.

Bizonyára a Transindexnek is van tudomása arról, hogy az anyaország valamennyi nagyobb újságíró szervezete (A Magyar Újságírók Országos Szövetsége, a Magyar Újságírók Közössége, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége, a Sajtószakszervezet), valamint a magyar nyelvterületen működő és a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójába (KMUEK) tömörült külhoni újságíró szervezetek a magyar újságírás erkölcsösségének fenntartása érdekében közös etikai alapelveket dolgoztak ki, amelyekhez csatlakozott a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) is. Ezen alapelvek 7. paragrafusa kimondja: „A tömegtájékoztatási eszközöknek gyorsan és hitelesen, az összes rendelkezésükre álló eszközzel helyesbíteniük kell minden általuk közölt hamis vagy téves hírt, tisztességet sértő véleményt. A helyesbítés mindig etikai kötelezettség is, akár az érintett kérésére, a bíróság - vagy más hatóság - rendelkezésére, akár saját forrásból szerzett értesülés alapján jut tudomására, hogy hamis, téves információt közölt.

Ezen paragrafus, valamint az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 44. rendes ülésén az újságírói etikáról szóló 1003/1993. számú határozat alapján, továbbá a Nemzetközi Újságíró Szövetség 1986. évi világkongresszusán az újságírói magatartásról elfogadott elvi deklaráció alapelveire való hivatkozással (melyek irányadóak mindazok számára akik, akár a nyomtatott (írott, fényképezett), akár az elektronikus sajtónál, vagy az on-line újságírás területén fejtik ki egyéni vagy kollektív tevékenységüket), kérem, a jelen helyesbítés teljes terjedelmű közzétételét internetes portáljukon, annak jeléül, hogy a „három hónapos határidő” közzététele csupán sajnálatos tévedés volt az Önök részéről, és semmi köze nincs a közvélemény tendenciózus félretájékoztatásához vagy akár a Becsületbíróság tudatos hitelrontásához.

Tisztelettel,

Bögözi Attila,

a Becsületbíróság titkára

u.i. Mellékelten csatolom a Becsületbíróság Működési szabályzatát (amit egyik forrásként kötelezően ki kellett volna kérjen a hírszerkesztőjük, bármilyen úton-módon is szerzi információit), valamint – akár tanulságos olvasmányként, mindannyijuknak – a Közös Etikai Alapelvek szövegét (ha véletlen hiányozna szerkesztőségi szöveggyűjteményükből).

>> A Transindex felelős szerkesztőjének válasza >>
  • Nyomtat
  • Link küldése
  • Életmód olvasnivaló RSS


24 óra hírei 24 óra cikkei

HIRDETÉS