• Megosztás:
Elhatárolódás egy névtelen levéltől
[10.2.2011]


"A BKB elhatárolja magát a nevében terjesztett névtelen levéltől" - áll a Hantz Péter által szerkesztőségünkbe eljuttatott rövid cáfolatban. Az ál-BKB-levelet az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük:

Tisztelt Magyar Oktatók a Babes-Bolyai Egyetemen!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a jelenlegi helyzetben a magyar egyetemi oktatás ügyét egyedül felvállaló Bolyai Kezdeményező Bizottság, illetőleg az általa elismert oktatói vezetők (prodékánok, tanszékvezetők, kihelyezett igazgatók) alkothatják azt a fórumot, amely kizárólagos, biztonságos, és „vegytiszta” kerete az önök évtizedes problémáinak kezelésére.

Arra kérjük fel önöket, hogy fontolják meg, hogy (kollégális és akadémiai fegyelemmel):

1. Ne vegyenek részt a magyar oktatás fejlesztésében vagy terjesztésében a B.B.T.E.-n belül, mert ezzel azt a látszatot keltik a közösségünkben, hogy ezen az egyetemen valódi működőképes magyar nyelvű tanítás folyik, ami „fejleszthető” volna, illetőleg azt a látszatot, hogy ez az egyetem, így, ahogy ma létezik, el tudja látni a feladatát.

2. Ne vegyenek részt semmilyen egyetemi szervezésről szóló úgymond „magyar” gyűlésen sem mostanában, amit nem az ügy valódi szószólói hívnak össze. Ne vegyenek részt semmilyen szóló gyűlésen, amit Magyari Tivadar hív össze.

3. Ne használják az egyetem nevét és jeleit, magyarul sem, ingyen reklámot biztosítva ezzel neki.

4. Ne folytassanak diák-toborzó propagandát magyar középiskolások körében az egyetem nevében.

5. Ne dőljenek be azoknak az árulóknak, akik egyik napról a másikra váratlanul elkezdtek a magyar oktatás siralmas helyzetén keseregni (lásd: most megjelenő Salat féle könyv!), mert ők most csak megfelelési kényszerből cselekszenek és helyüket keresik az új rendszerben.

6. Ne tekintsék elöljáróiknak, képviselőiknek azokat a magyar (?) oktatókat, akik a magyar vonalat „vezetik” a tanszéken vagy a fakultásokon, még akkor sem, ha önök „választották” meg őket 2008-ban, tudva tudván immár azt, hogy ezek a választások morálisan-politikailag semmisnek mondhatók mindaddig, amíg dolgaink rendezetlenek. Azonnal vonják meg a bizalmat a Csucsujáktól, Molnároktól, Néda Mózesektől, Buzogányoktól, Szamosközyktől, Benedek Józsefektől, Nagy Lászlóktól, Veress Károlyoktól, Veress Valérektől, mindenféle Vasilektól stb.! Váltsák le a Bolyai Társaság és a K.M.E.I. éléről is az árulókat! A marosvásárhelyi orvosi oktatói is ugyanezt fogják tenni!

7. Ne kezeljék elévültként Salat Levente és Nagy László hajdani viselt dolgait.

8. Ne vállaljanak dékánságot és prodékánságot a karokon.

9. Ne kövessék a rektorhelyettes-vezető utasításait, felesleges legitimációs alapokat nem nyújtva ilyenképpen annak a hivatalnak.

10. Ne tekintsék az anyaország által létrehozott Sapientia és P.K.E egyetemeket konkurenciának, mert ezzel a közös ügyön kívül helyezik magukat.

11. Ne vegyenek részt a következőkben semmilyen döntési fórumon, amin a magyar felsőoktatás igazi, elhivatott képviselői nincsenek jelen (Bolyai Kezdeményező Bizottság, Bolyai Egyetem barátainak egyesülete, a magyar kormány illetékese, magyar főkonzulátus vagy nagykövetség felelőse, Anyanyelvápolók Szövetsége, Kríza János Társaság, E.M.E. vezetői stb.), mert ezzel nemzetpolitikán kívül helyezik magukat.

12. Ne látogassák az egyetem honlapját, a magyar nyelvű változatot is beleértve, hogy ez által növeljék a forgalmát, azt a látszatot keltve, hogy magyar oktatás folyik az egyetemen.

13. Ne engedjék, hogy a diákságot a pillanatnyi érdeket használó K.M.D.S.Z-ek képviseljék.

14. Használjanak ki minden törvényadta és féltörvényes lehetőséget a változtatásra, beleértve az új törvény lehetőségeit is. Követeljék a teljes önállóságot, beleértve a karokat. Ne induljanak ki abból, hogy a törvény mást ír (ez az R. M. D. S. Z. műve), és az önálló magyar karoknak most nincs esélye. Ugyanis ez már arra is elegendő, hogy „elváljanak a vizek”, hogy kiderüljön, hogy a román fél valóban nem akar karokat. Azután azonnal egyöntetűen általános sztrájkba kell lendülni.

15. Ne helyezzék előtérbe B.B.T.E-s mivoltukat, akkor, amikor a szaklapoknak interjút adnak, mert így csak legitimálják az egyetemen zajló magyar oktatást!

16. Tájékoztassák minden alkalommal a megtévesztett magyarországi egyetemeket arról, hogy voltaképpen érdemben nincs magyar oktatás a kolozsvári egyetemen, és ne járuljanak hozzá legitimálásához kétoldalú szerződések formájában. Hívják fel ilyen magyarországi egyetemek figyelmét, hogy vezetőik nemzetárulóvá válhatnak akaratukon kívül is.

17. Támogassák mindazokat, akik a magyar felsőoktatás igazi szószólói, álljanak ki mellettük!

18. Bojkottálják azokat a sajtótermékeket, amelyek nem adnak megfelelő teret az erdélyi magyar felsőoktatás ügyének, elhallgatják, ironizálják vagy röviden fedik le a B.K.B, K.A.B, B. T., E.M.E., Sapientia, Váradi T.E. stb. erőfeszítéseit.

Terjesszék tovább ezt a levelet, mert el van sokunk elől zárva a magyar oktatók levelezői listája! (A röpiratnak nincs központi forrása, hálózati vonalon terjed.)
  • Nyomtat
  • Link küldése
  • Életmód olvasnivaló RSS


24 óra hírei 24 óra cikkei

HIRDETÉS