• Megosztás:
Domokos Géza halálára
[27.6.2007]


Mély fájdalommal értesültünk szeretett és tisztelt barátunk, kollégánk Domokos Géza elhunytáról. Halálával felbecsülhetetlen veszteség ért mindannyiunkat: 2007. június 26-án korunk egyik kiemelkedő erdélyi magyar személyiségét veszítettük el.

Közösségépítő munkásságát 1997-ben Kisebbségért Díjjal, 1998-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével, 2003-ban a Magyar Tudományos Akadémia Hazám-díjával ismerték el.

Íróként, szerkesztőként kivételes szerepe volt a huszadik század második felének erdélyi magyar irodalmában: 1961-től az Irodalmi Könyvkiadó főszerkesztőjeként, majd 1969-től 1990-ig a Kriterion Könyvkiadó alapító igazgatójaként a kommunista rendszer legsötétebb éveiben is eredményesen küzdött a magyar kultúra fennmaradásáért.

Irányítása alatt több mint háromezer kötetet, köztük a magyar irodalom, a magyar tudományosság legjelesebb alkotóinak munkáit sikerült megjelentetni, az általa vezetett intézményekben jelentős szellemi műhelyet alakított ki nemcsak a romániai magyarság, hanem a többi romániai kisebbség alkotói számára is.

A diktatúra bukása utáni politikai pályáját is az elkötelezett közszolgálat határozta meg. A romániai magyar érdekképviselet elöljárójaként is mindvégig mély felelősségérzetről, hűségről és áldozatról tett bizonyságot. 1989 végén, előzménytelen történelmi küldetést vállalva lát neki munkatársaival együtt a külön-külön megalakult megyei szervezetek egységes érdekvédelmi szövetségbe való tömörítéséhez, és az így megszülető Romániai Magyar Demokrata Szövetség alapítója és első elnöke lesz.

Meghatározó szerepet játszott a szervezet országos intézményeinek felépítésében, a román politikai pártokkal folytatott párbeszéd elindításában, az RMDSZ külföldi megismertetésében, a romániai magyar közösség parlamenti politikájának kialakításában.

Amit a politikában alkotott, kétségtelenül ma is meghatározó fontosságú: jelentős része volt abban, hogy az erőszakos asszimiláció évtizedei után a magyar közösség az etnikai türelmetlenség, a gyűlölet helyett a párbeszéd és az együttműködés útját, az erőszak helyett a demokratikus politikai eszközöket választotta.

Töretlenül kitartott politikai hitvallása mellett egy rendkívül nehéz időszakban, 1990 és 1993 között, amikor az RMDSZ elnökeként mindent megtett a magyarellenes erőszak megfékezéséért, és nem hagyta, hogy letérítsék a magyar közösséget politikai jogérvényesítés útjáról.

Bár 1993-tól kezdve a közélettől visszavonultan élt, valójában folyamatosan közöttünk volt: emberi, vezetői magatartása, kiegyensúlyozottsága sokunk számára mindvégig példa volt. Publicisztikájával, önéletrajzi munkáival a romániai magyar közösség sorsának, dilemmáinak éles, pontos, mélyreható elemzését végezte el.

Domokos Géza életműve csak ezután fog kiteljesedni: hiszen küzdelme, küldetése még nem ért véget, szellemisége tovább él közöttünk. Itt marad velünk, mert szükségünk van rá, szükség van bölcsességére, türelmére, nyitottságára és konokságára. Együtt küzd velünk, amíg valóban el nem érjük 1989-ben közösen megfogalmazott céljainkat, a magyar közösség megmaradását, gyarapodását biztosító teljes jogegyenlőséget.

Hűsége, elkötelezettsége, felelősségérzete mérce marad mindannyiunk számára.
Domokos Gézát a Romániai Magyar Demokrata Szövetség saját halottjának tekinti.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak.

Az RMDSZ országos vezetősége

2007. június 27.
  • Nyomtat
  • Link küldése
  • Életmód olvasnivaló RSS


24 óra hírei 24 óra cikkei

HIRDETÉS