• Megosztás:
Megjelenés előtt az 1956 Erdélyben életrajzi adattár
[5.10.2006]


Ez év tavasza óta a Transindex útján és az Erdélyi Múzeum-Egyesület honlapján időről időre beszámoltunk arról a munkáról, amelynek célja – az 1956-os Magyar Forradalom küszöbön álló 50. évfordulójára – a romániai 56-os megmozdulásokban részt vevő és emiatt börtönt, üldöztetést szenvedett magyarok számbavétele, egy életrajzi adattár formájában.

Munkánk most a betetőzéshez érkezett: a könyv a Forradalom évfordulójára megjelenik, közel 1400 egykori elítélt adataival. Előkészítését a kolozsvári Incitato Nyomda végezte, a nyomdai kivitelezést a sepsiszentgyörgyi Charta Nyomda.

Terjedelme 424 oldal, kötve, a Duna-deltai illetve a Brailai Nagyszigeti Kényszermunkatáborok helyét pontosító 2 térképpel. Könyvárusi forgalomban ára 28, 60 lej.
Megrendelhető utánvéttel is a Polis Könyvkiadó illetve az Erdélyi Múzeum-Egyesület alábbi címein:
Polis Könyvkiadó. 400750. Cluj – 1. C.P. 16. Tel/fax: (40)(264)596-988. E-mail: polis@mail.dntcj.ro illetve Erdélyi Múzeum-Egyesület. 400009. Cluj. Str. Napoca 2. Tel/fax: (40)(264)595-176. E-mail: titkarsag@eme.ro

A kötet munkatársai bíznak abban, hogy munkájuk hozzájárul a romániai 56-kutatások fellendítéséhez, éppen ezért az összegyűlt forrásanyagot az EME székhelyén, külön gyűjteményként, a kutatás rendelkezésére bocsátják. A forrásanyagban megtalálhatók az eredeti Adatlapok, azok mellékletei (ítéletmásolatok, szabaduló levelek, kiadatlan vagy nyomtatásban megjelent visszaemlékezések, fényképek), továbbá a kutatáshoz nélkülözhetetlen forráskiadványok, kézikönyvek.

A lehetőségekhez képest igyekszünk ezt az anyagot az EME e célra szolgáló honlapján (www.eme.ro/erdelyi56) is elhelyezni, s róla a Transindexen (amely munkánk népszerűsítését az elmúlt hónapokban is vállalta) a szélesebb nyilvánosságot tájékoztatni.

A további gyűjtést, majd a kutatást az EME a téma iránt érdeklődő kutatók bevonásával a jövőre nézve is szorgalmazza, az EME elkövetkező kutatási programjaiban ilyen témák anyagi támogatását igyekszik elősegíteni.

Az 1956-1965-ös időszakra koncentráló munka során közel 1000 személyre vonatkozó, a célidőszakot megelőző (1944-1955-ös) illetve azt követő (1965-1989-es) korszakokból származó anyag is beérkezett hozzánk. Ennek megbízható feldolgozására az idő rövidsége miatt nem volt lehetőségünk, kötetünkben csak az illető személyekre vonatkozó alap-adatokat közölhettük. Ez az anyag és beküldőik bizalma azonban arra kötelez, hogy munkánkat az elkövetkezőkben az említett korszakokra irányulva is folytassuk.

Bízunk abban, hogy a megjelenő kötet nem lezárása, hanem kezdete lesz a romániai magyarság jelenkori történetének egy fájdalmas fejezetét feltáró kutatásoknak.

Kolozsvár, 2006. október 5.
Dávid Gyula
  • Nyomtat
  • Link küldése
  • Életmód olvasnivaló RSS
ide kapcsolódik:24 óra hírei 24 óra cikkei

HIRDETÉS