• Megosztás:
A Pécsi Tudományegyetem Andragógia-képzést indít Kolozsváron és Nagyváradon
[9.8.2006]

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kara felvételit hirdet az Andragógia alapszak keretében nem szakirányú diplomával rendelkezők részére,személyügyi szervező szakirányra.

A képzés helyszínei Kolozsvár és Nagyvárad. A képzés a levelező tagozat keretében történik, önköltséges formában, időtartama, végzettségtől függően 5-6 félév. A 2006. szeptemberében induló, magas munkaerőpiaci értékű, rugalmas tudást és korszerű alkalmazási ismerteket nyújtó képzésre 2006 augusztus 19-ig lehet jelentkezni. A beiratkozáshoz szükséges formanyomtatványokat és a képzéshez szükséges további információkat az alábbi elérhetőségeken lehet beszerezni:

Kolozsváron a 0749/707.426, kolozs@human.pte.hu (Trombitás Enikő) vagy Pécsett a +36/72.501.500/2020, deaka@human.pte.hu (Deák András).

>> részletekért lásd a Transindex-összeállítást illetve az alábbi információkat.

Általános tudnivalók

A képzés célja

Az andragógusképzés célja a törzsképzésben olyan szakemberek felkészítése, akik széleskörű társadalomtudományi, pedagógia és pszichológiai alapozás mellett ismerik a felnőttképzés történetét, sajátosságait, intézményes és intézményen kívüli formáinak működését, gazdasági és jogi környezetét, a felnőttképzés és az emberi erőforrás fejlesztés kapcsolatát.

A személyügyi szervező szakirányon végzők alkalmasak a szervezetek humánerőforrás-gazdálkodásának fejlesztő, koordináló és irányító feladatai szakszerű ellátására, valamint elsősorban a személyes kapcsolatteremtésre épülő tanácsadási folyamatok megtervezésére és fenntartására, a munkavállalói problémákkal küzdők szakmai szocializációjának elősegítésére.


Megszerezhető végzettség

Andragógus személyügyi szervező. A végzett a BA vagy Bsc (bachelor) cím viselésére, és a mesterképzésre (MA vagy Msc) való jelentkezésre jogosult.


Vizsgák, követelmények

Vizsgák: Az előadások kollokviummal, illetve szigorlattal, a szemináriumok, gyakorlat(ok), tréningek gyakorlati jeggyel, teljesíthető(k). Abszolutórium, záróvizsga követelmények:

A hallgatók a tantárgyak és egyéb követelmények sikeres teljesítése, valamint a szakdolgozat elkészítését követően bocsáthatók záróvizsgára.
A képesítési követelményben előírt nyelvvizsga teljesítése a diploma kiadásának feltétele.

Az andragógus felsőfokú alapképzési (bachelor) oklevel általános kritériumai:
- az andragógia területéhez és a választott szakirányhoz kapcsolódó ismeretrendszer elsajátítása,
- átfogó kép a személyiség fejlődésének törvényszerűségeiről, különös tekintettel a felnőttkorra;
- az oktatási rendszer alapvető összefüggéseinek, a felnőttek tanulásának, tanításának didaktikai elveinek ismerete;
- képesség a megszerzett tudás optimalizálására, hierarchizálására és adaptációjára;Az „Andragógia BA” képzés mintatanterv vázlata

ALAPOZÓ KÉPZÉS
(a bölcsészettudományi képzési terület és a pedagógia/pszichológia képzési ág közös stúdiumaival)

Pedagógiai modul
A pedagógia alapjai (előadás)
Neveléstörténet (előadás)
Neveléstan (előadás)
Neveléstan (szeminárium)
Didaktika (előadás)

Pszichológiai modul
Pszihológia I – A pszihológia alapjai (előadás)
Pszihológia II – személyiséglélektan (előadás)
Pszihológia III – szociálpszihológia (előadás)
A tanulás és gondolkodás anatómiai, élettani és fejlődésbiológiai alapjai (előadás)
A nevelés pszihológiai alapjai I (előadás)
A nevelés pszihológiai alapjai II (előadás)

Filozófia modul
Filozófiatörténet (előadás)
Nevelés és művelődésfilozófia (előadás)

Informatika modul
Informatika (előadás)
Informatika (gyakorlat)

Társadalomismereti modul
Bevezetés a szociológiába (előadás)
Szociológia (előadás)
Szociológia (szeminárium)
Szervezés és vezetéselmélet (előadás)
Kutatásmódszertan (szeminárium)
Könyvtárismeret-könyvtár használat (gyakorlat)
Kommunikáció (előadás)
Kommunikáció (szeminárium)

Európai tanulmányok modul
Az EU integrációs és oktatáspolitikájának alapkérdései (előadás)
Az EU integrációs és oktatáspolitikájának alapkérdései (szeminárium)
A felnőttképzés hazai és nemzetközi szervezetei (szeminárium)


TÖRZSKÉPZÉS

Művelődéstörténeti modul
Egyetemes és magyar művelődéstörténet I (előadás)
Egyetemes és magyar művelődéstörténet II (előadás)
A széttagolt Európától a nemzetállamok és a birodalmak európájáig (előadás)

Az andragógia elméleti és történeti alapjai modul
Andragógia elmélet és történet I (előadás)
Andragógia elmélet és történet II (előadás)
Felnőttképzési dokumentum és forráselemzés (gyakorlat)
Komparativ andragógia, LLL-koncepciók (előadás)
Komparativ andragógia, LLL-koncepciók (szeminárium)

Felnőttképzés és emberi erőforrásfejlesztési modul
Felnőttképzés és emberi erőforrásfejlesztés elmélet I (előadás)
Felnőttképzés és emberi erőforrásfejlesztés elmélet II(szeminárium)
Felnőttképzés és területfejlesztés (szeminárium)
Iskolarendszerű felnőttképzési gyakorlat (gyakorlat)

Munkaerőpiaci képzések modul
Munkaerőpiaci képzések iskolarendszerben és iskolarendszeren kivül I (előadás)
Munkaerőpiaci képzések iskolarendszerben és iskolarendszeren kivül II (előadás)
Munkaerőpiaci képzések iskolarendszerben
és iskolarendszeren kivül III (gyakorlat)

A felnőttképzés gazdasági és jogi környezete modul
Gazdasági alapismeretek (előadás)
Gazdasági alapismeretek (szeminárium)
Jogi alapismeretek (előadás)
Vállalkozások gazdaságtana (előadás)
Nonprofit szervezetek (gyakorlat)

Menedzsment modul
Marketing alapismeretek (előadás)
Minőségbiztositási rendszerek a felnőttképzésben (szeminárium)
Gazdaságtörténet (előadás)


SZEMÉLYÜGYI SZERVEZŐ SZAKIRÁNY

Munka-, vezetés- és szervezetpszihológia modul
Munkapszihológia (előadás)
Vezetés- és szervezetpszihológia (előadás)

Munka- és társadalombiztosítási jog modul
Munkajog (előadás)
Társadalombiztosítási jog (szeminárium)

Munkaerőpiac gazdaságtana modul
A munkaerőpiac mikrokörnyezete (előadás)
A munkaerőpiac makrókörnyezete (előadás)
Vállalati gazdaságtan (előadás)

Foglalkoztatáspolitika – munkaerőgazdálkodás modul
Munkaerőgazdálkodás (előadás)
Munkaerőpiaci politikák (előadás)
Munkaügyi kapcsolatok (előadás)


Humán erőforrásfejlesztés-személyügyi menedzsment modul
Humán stratégiák (előadás)
Személyügyi feladatok rendszere (előadás)
Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment(előadás)
Humán erőforrásfejlesztés személyügyi gyakorlata (szeminárium)

Személyügyi-munkaügyi technikák modul
Ösztönzési rendszerek (előadás)
Teljesítménymenedzsment (előadás)
Az emberi erőforrás szervezetek működése (szeminárium)
(szeminárium)élyügyi kontrolling (szeminárium)
HRM-et támogató informatikai rendszerek (szeminárium)
  • Nyomtat
  • Link küldése
  • Életmód olvasnivaló RSS


24 óra hírei 24 óra cikkei

HIRDETÉS