• Megosztás:
Felhívás az erdélyi 56-os üldözöttek, elítéltek adatainak összegyűjtésére (2006.4.20)
[3.3.2006]


Új névsor: akutlizálva 2006. ápr. 20-án.

Az ADATLAP itt letölthető .doc formátumban.

A NÉVSOR itt letölthető .xls (excel) formátumban

Köszönet mindazoknak, akik tájékoztatónkat figyelemre méltatták és adataikkal, észrevételeikkel kiegészítéséhez, pontosításához hozzá-járultak.

Harmadik névsorunk nem csak ezeket tartalmazza. Kiegészítésként felvettük – egyelőre folytatólagos számozással – azoknak az adatait, akiknek 1955 előtt vagy 1965 után volt részük politikai meghurcoltatásban és akik Adatlapot küldtek be. Bár gyűjtésünk most elsődlegesen az 1956-tal kezdődő, tehát a magyar forradalomhoz közvetlenül kötődő időszakra irányul, fontosnak tartjuk a vizsgálatunk középpontjában álló évkört megelőző illetve – egészen a diktatúra bukásáig – követő időszakok eseteinek regisztrálását is. Ezt a szándékunkat fejezi ki az említett kiegészítés.

Aktualizált névsorunk 2006. március 1-ével zárul.
Várjuk a további észrevételeket, kiegészítéseket.


A FELHÍVÁS SZÖVEGE

Az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulójára készülve az Erdélyi Múzeum-Egyesület kötelékében egy munkacsoport több mint egy éve hozzáfogott egy olyan életrajzi adattár anyagának összegyűjtéséhez, amelyben – talán az utolsó órában – megpróbáljuk számba venni a Romániában a magyar forradalom utáni időszakban politikai okokból üldözötteket.

Az anyaggyűjtés több síkon indult el: a személyes kapcsolatok révén, a Volt Politikai Foglyok Szövetsége helyi szervezeteinek és a magyar történelmi egyházak papjainak segítségét kérve, az írott és nyomtatott források feldolgozása, valamint a sajtó és az elektronikus média nyilvánossága mellett a – ma ugyan még korlátozott – levéltári kutatások lehetőségeit is felhasználva. Az adatgyűjtő munka


elsősorban az 1956-1965 között elítéltekre

vagy más módon meghurcoltakra irányul, hiszen ezúton a magyar forradalom romániai kihatásainak minél teljesebb körű számbavétele a cél. De már az eddigiekben szép számmal érkeztek be adatok olyanoktól, akik 1956 előtt illetve 1965 után szenvedtek politikai üldöztetést. Noha egy ekkora kiterjedésű munka messze meghaladja erőinket és az évfordulóig még hátra lévő időt, természetesen a tőlük begyűlt adatanyagot is regisztráljuk, s közzétételének megtaláljuk a módját is.

Közvetlen célunk ugyanis az, hogy az egybegyűlt anyag egy kötetben a forradalom évfordulójára megjelenjen.

Sajnos, az eltelt fél évszázad – s különösen az 1989-et megelőző évtizedek fenyegetettsége, amelyben az egykori elítélek és hozzátartozóik éltek (sőt olykor még ma is élnek) – rendkívüli módon megnehezíti ezt a munkát. Nagyon sokan elhunytak, maguk vagy hozzátartozóik is szétszóródtak a nagyvilágban. Ezért fontos, hogy ami még róluk összegyűjthető, ahhoz a legszélesebb körű nyilvánosság segítségét kérjük.

Közreadjuk az életrajzi adattár alapjául szolgáló ADATLAPOT.

És a nyilvánosság elé bocsátjuk eddigi – hangsúlyozzuk: még be nem fejezett – munkánk eredményét: az eddigi ismereteink szerint 1956-1965-ös időszakban letartóztatottak NÉVSORÁT, néhány alapvető – azonosításukhoz támpontul szolgáló – adattal.

Névsorunkban (egyelőre) mindenki szerepel, s ennek megfelelően gyűjtőmunkánk továbbra is kiterjed mindazokra, akiket a jelzett időszakban az akkori bírósági gyakorlat szerint „politikai” minősítéssel letartóztattak és elítéltek. A kutatott időszakban „politikai”-nak minősültek például azok, akiket tiltott határátlépés miatt tartóztattak le, akik a kikényszeríttet kollektivizálással szegültek szembe, s azok is, akik vallásos meggyőződésből megtagadták a katonai szolgálatot (elsődlegesen és tömegesen a Jehova Tanúi, de más hitfelekezetek tagjai is).

A részletekbe menő adatfeldolgozás során válik el az, hogy kik azok, akik az egész társadalomra kiterjedő megtorlási kampányban váltak a rendszer üldözöttjeivé, s kik azok, akiknek ügye közvetlenül vagy közvetve, de kapcsolódik a magyar forradalom romániai kihatásainak jelenségkomplexumához.

A közétett névsorban – amelyet a továbbiakban kéthetenként bővíteni fogunk – a név után a születés helye és időpontja és annak a csoportnak a megnevezése található, amelyben az illetőt elítélek. Akitől az eddigiek során már sikerült az Adatlapot begyűjtenünk, annak a neve kövérrel szerepel a névsorban.

Részletes információk a eme.ro/erdelyi56 honlapon is találhatók.

Az ADATLAPOT (és amennyiben lehetőség van rá, az egykori elítéltetéssel kapcsolatos dokumentumok: ítélet, szabadulólevél stb. másolatait) a következő címre kérjük: DÁVID GYULA. 400427. Cluj. Aleea Busteni 11. ap. 14. vagy davidgyula@eme.ro. Telefonszámok: (40)(264)596-988 vagy 545-177.

Dávid Gyula
  • Nyomtat
  • Link küldése
  • Életmód olvasnivaló RSS
további infók:24 óra hírei 24 óra cikkei

HIRDETÉS