• Megosztás:
MIT-nyilatkozat: NEM az alkotmányra
[13.10.2003]


A Magyar Ifjúsági Tanács szerepe és feladata a romániai magyar ifjúság érdekképviselete, emiatt úgy érezzük, állást kell foglalnunk az erdélyi magyarságunkat alapvetően érintő alkotmánymódosítás ügyében.

A népszavazáson való részvétel alapvető állampolgári jogunk. Az Alkotmány előírásai rögzítik közösségi és egyéni életünk törvényes kereteinek alapjait. Módosítása azonban nem változtat a nyolc évtizedes szemléleten: erdélyi magyar nemzeti közösségünket továbbra sem ismeri el államalkotó társnemzetként, nem biztosítja az e jogállásból fakadó teljes egyenrangúságot, sem autonóm közösségi életünk törvényes alapját. Ellenkezőleg, a módosított Alkotmány megerősíti Románia egységes nemzetállam jellegét.

Elismerjük, hogy egyes cikkelyek módosítása fontos előrelépést eredményezhet, de ezek viszonylagos értéke nem kárpótolja a gyökeres szemléletváltás hiányát. Éppen ezért a népszavazás tárgyát képező alkotmánymódosító törvény esetleges megszavazásával még közvetett módon sem járulhatunk hozzá az Alkotmány sérelmezett szellemiségének elfogadásához.

Ezen túlmenően az alkotmánymódosító törvény közvetlenül is olyan alaptételeket tartalmaz, amelyek nem veszik figyelembe nemzeti közösségünk létét: „Az állam alapja a román nép egysége és állampolgárainak szolidaritása.”; „A nemzeti szuverenitás a román nép sajátja...”. Minderre öntudatos erdélyi magyarokként nem szavazhatunk igennel. Önszántunkból nem hitelesíthetjük semmibevételünket. Az államalkotó társnemzeti jogállás helyett nem fogadhatjuk el a jogfosztó és másodrangú besorolást, teljes körű közösségi önrendelkezésünk biztosítása helyett nem elégedhetünk meg közérzetjavító kedvezményekkel.

A kormánypárt és a vele együttműködő RMDSZ-vezetés félrevezető hadjárata az erdélyi magyarságot az alkotmánymódosításról egyoldalúan tájékoztatta. Felelőtlennek és károsnak tartjuk a megtévesztő mozgósítókampányt, mellyel egybemosták az Európai Unióhoz való csatlakozás igenlését az Alkotmány megszavazásával.

A Magyar Ifjúsági Tanács Küldöttgyűlése bízik abban, hogy az erdélyi magyar nemzeti közösség tagjai felismerik e propaganda megtévesztő jellegét, és nemleges szavazatukkal elutasítják a kozmetikázott Alkotmányt.


A Magyar Ifjúsági Tanács Küldöttgyűlése
Torockó, 2003. október 11.
  • Nyomtat
  • Link küldése
  • Életmód olvasnivaló RSS


24 óra hírei 24 óra cikkei

HIRDETÉS