• Megosztás:
Az RMDSZ európai parlamenti képviseletre vonatkozó kongresszusi dokumentuma
[25.5.2013]


Erős Európa, gyarapodó Erdély!
Szövetségünk az Európai Parlamentben

Az elhúzódó gazdasági és pénzügyi válság Európa számos országában társadalmi és erkölcsi válsággá alakult át, amely mélyen aláásta az európai polgárok Unió iránti bizalmát. A közös európai építkezés meginogni látszik, miközben olyan reflexek kerülnek előtérbe, amelyeket már túlhaladottnak véltünk. Felerősödött a nacionalizmus, az intolerancia, az idegengyűlölet, ami a populista, szélsőséges vagy rendszerellenes politikai csoportosulások megerősödéséhez vezetett. Az állampolgárok ma nem az Uniótól, hanem saját államuktól várják, hogy megvédje őket a vélt ellenségektől, az idegenektől, és lépjen fel a másság ellen. Az Európai Unió elutasítása és az euroszkepticizmus történelmi magasságokba ugrott.

Romániában harmadik alkalommal lesznek európai parlamenti választások. 2014 májusában abba a testületbe választjuk meg képviselőinket, amely egyre inkább meghatározza mindennapjainkat. Az Európai Parlamentben hozott döntések életünk egyre több vonatkozásában vannak jelen. Románia és vele együtt magyar nemzeti közösségünk 2007-ben csatlakozott az EU-hoz, de a felzárkózás, az integráció még előttünk áll.

A következő évek kihívásai: az Erdély 2020 fejlesztési terv megvalósítása, az új Közös Agrárpolitika további alakítása, a kohéziós és regionális fejlesztési politikák hasznosítása. A kisebbségi jogérvényesítés területén a sikeres európai polgári kezdeményezés után konkrét intézkedések kidolgozására lesz szükség, amelynek legfontosabb helyszíne az Európai Parlament. Mindezek olyan feladatok, amelyekhez elengedhetetlen az európai parlamenti jelenlét.

Az RMDSZ érdekképviseletét – a helyi és országos döntéshozatalban való jelenlét mellett – az erős európai képviselet teljesíti ki. Tavaly júniusban az önkormányzati választásokon, majd decemberben a parlamenti választások alkalmával közösségünk bizalmat szavazott, és erős mandátumot adott a Szövetségnek arra, hogy érdekeit az önkormányzatokban és a törvényhozásban képviselje. A jövő májusban megszervezett EP-választások tétje közösségünk európai képviseletének megőrzése és megerősítése lesz.

Az elmúlt hat esztendőben – EP-képviseletünk révén – romániai magyar közösségünk hallathatta hangját Brüsszelben és Strasbourgban. Képviselőink számos alkalommal védték meg az erdélyi magyar érdeket, aktívan járultak hozzá a közösségünket érintő szakpolitikai döntések kialakításához. Az EP-képviselők felemelték szavukat, amikor az emberi és kisebbségi jogok, a kultúra és anyanyelvhasználati jog, közösségi intézményeink sorsa, megszerzett jogaink megtartása forgott veszélyben. Képviselőink Európát hozták közelebb a szülőföldhöz, és Erdélyt, a székelyföldi sajátosságokat és termékeket, a Partium, Belső-Erdély és Bánság, valamint a szórványban élő közösségek gazdag kulturális örökségét, valamint a küzdelmes erdélyi létet tették ismertté Európában.

Az RMDSZ fontos és konkrét lépéseket tett azon az úton, amely az európai szintű kisebbségvédelmi rendszer megalkotásával csúcsosodik ki, ebben terveink szerint az EU-s tagállamokban működő autonómiamodellek, a kisebbségi jogérvényesítési gyakorlatok az Unióban általánosan elfogadottá és elismertté válnak. Tudjuk, hogy a sikerhez hosszú évek kitartó munkája vezet, amihez a Kárpát-medencében élő magyar nemzeti közösségek összefogására van szükség. Az RMDSZ EP-képviselői kezdettől fogva vállalták azon magyar közösségek brüsszeli képviseletét, amelyeknek államai még nem tagjai az Európai Uniónak.

Megerősítettük az RMDSZ jelenlétét az Európai Néppártban. Kezdeményezésünkre az európai pártcsalád több kisebbségvédelmi dokumentumot fogadott el. Javaslatunkra az Európai Néppárt 2009-es bonni kongresszusán az őshonos nemzeti kisebbségek védelméről fogadott el határozatot, majd a 2012. októberi bukaresti kongresszuson a két évtized után először újraírt alapprogramba kisebbségvédelmi fejezetet iktatott be, amely többek között egy európai kisebbségi keretszabályozás elfogadásának szükségességét tartalmazza.

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója – FUEN erős partnerünk, amellyel közösen útjára indítottuk az európai polgári kezdeményezést, és kisebbségvédelmi intézkedéscsomag elfogadását kérjük az Európai Uniótól. A terv mögött az EU számos országára kiterjedő kisebbségi szolidaritási platform áll. A kezdeményezés előkészítésének és az együttműködés megteremtésének fontos lépései az Európai Parlamentben történtek meg.

Az RMDSZ a kezdetektől az európai értékeket vallotta, az európai érdekérvényesítést választotta és képviselte következetesen. A Szövetség a romániai politikai pártok közül úttörőként szorgalmazta országunk euroatlanti és európai uniós integrációját. Töretlenül hiszünk az EU jövőjében, a közös európai projekt létjogosultságában. Hisszük, hogy magyar nemzeti közösségünk jövője, szülőföldön való gyarapodása egy olyan Európai Unióban biztosított, amely fokozatosan a politikai unió megvalósítása fele halad.

Ezzel párhuzamosan erősíteni kívánjuk az őshonos nemzeti közösségek szubszidiaritáson alapuló jogait, hogy cselekvőképesen tudjanak hozzájárulni a közös és sokszínű Európa megvalósításához. A fejlődő régiók és az erős közösségek Európájában hiszünk, amelyben az őshonos kisebbségek minden európai polgárral együtt a társadalom védelmét és megbecsülését élvezik.

Az RMDSZ európai parlamenti jelenlétének folytonossága kiemelt célkitűzés Szövetségünk számára. Hisszük, hogy közösségünk újból bizalmat szavaz jelöltjeinknek, és érdekeink európai képviseletére erős mandátummal ruházza fel őket. Mindezek tudatában az RMDSZ megkezdi az európai parlamenti választásokra való felkészülést, amelynek sikeréhez a Szövetség területi és megyei szervezeteinek, önkormányzatainknak, parlamenti csoportjaink és platformjainak együttes fellépése és támogatása nélkülözhetetlen lesz. Magyar nemzeti közösségünk európai céljait és az Unióban a gyarapodó Erdélyt az erős brüsszeli EP-képviselet biztosítja.
  • Nyomtat
  • Link küldése
  • Életmód olvasnivaló RSS


24 óra hírei 24 óra cikkei

HIRDETÉS