• Megosztás:
Új munkahelyek a fenntartható növekedésért: az RMDSZ gazdaságélénkítő intézkedéscsomagja
[25.5.2013]


Új munkahelyek a fenntartható növekedésért: az RMDSZ gazdaságélénkítő intézkedéscsomagja

Az Európai Unió tagállamainak gazdaságát, az euró-övezetet és a közép-kelet-európai országokat előzménytelen válság sújtja. Az előrejelzések borúsak, a legfrissebb statisztikai adatok is arra utalnak, hogy 2013 első három hónapja még mindig visszaesésről, jobb esetben stagnálásról szól. A tanulság az, hogy a valódi gazdasági teljesítmény nem pótolható. Ha állami túlköltekezés, „hitel lufi" vagy „statisztikai számmisztika" fedi el a tényleges teljesítmény hiányát, akkor átmeneti „sikereket" fel lehet ugyan mutatni, de könyörtelenül következik a kijózanodás. A válsággal küszködő országok választási eredményei is bizonyítják, hogy a gazdaságélénkítés mellőzése a megszorító intézkedések javára, a növekedő munkanélküliség és az egyéni kilátástalanság a populista, nacionalista, szélsőséges és rendszerellenes politikai irányzatokat táplálják.

Az RMDSZ sajnálattal állapítja meg, hogy a nagy parlamenti támogatottságot élvező szociálliberális kormány egy év alatt sem tudta megalkotni és gyakorlatba ültetni azokat a gazdaságélénkítő és a költségvetési kiadások hatékonyságát javító intézkedéseket, amelyek biztosítanák Romániában a növekedésbarát konszolidációt, lehetővé téve az adóteher mérséklését, az adórendszer ésszerűsítését. Ha a gazdaságnak nem sikerül megfelelő lendületet vennie, akkor a politikai stabilitás is veszélybe kerül, ez pedig pénzügyi kockázatokkal, a volatilitás erősödésével és súlyos társadalmi kihívásokkal jár együtt.

Az RMDSZ által javasolt gazdaságpolitikai intézkedéscsomag a fenntartható növekedés újraindítását, új munkahelyek teremtését, valamint a kiszámítható és vállalkozásbarát üzleti környezet megteremtését célozza meg. Tíz javaslatot fogalmaztunk meg, ezek a válságból való kilábalás elengedhetetlen feltételei.

1. Szorgalmazzuk az érdemi parlamenti vitát az adótörvénykönyv módosítását követően. A jogalkotók törekedjenek egyszerűbb és méltányosabb szabályozásra. Az ellenőrzés és az útmutatás egyformán feladata az adóhatóságnak, ezért az RMDSZ az adóigazgatás reformját, az informatizálást és a decentralizáció folytatását szükségesnek tartja.

2. Az RMDSZ javasolja a válság előtti, 19%-os hozzáadottérték-adó kulcshoz való visszatérést és a társadalombiztosítási járulékok csökkentését öt százalékponttal, úgy, hogy a munkáltató 3,5%, a munkavállaló pedig 2,5% csökkentésben részesüljön. Szorgalmazzuk a 16%-os egykulcsos jövedelem- és profitadó megtartását.

3. Az állami költségvetés bevételeit növelni kell, ennek két módozatát szorgalmazzuk: az adózás hatékonyságának növelését (az adócsalások drasztikus csökkentése által), valamint az adóalap kiterjesztését (az informális gazdaság visszaszorítása által).

4. A gazdasági növekedés húzóágazatait következetesen prioritásként kell kezelni. Szerintünk a húzóágazatok középtávon a mezőgazdaság és az élelmiszeripar, az infrastruktúra fejlesztése (ideértve a digitális infrastruktúrát), valamint az energiaszektor (beleértve a megújuló energiaforrásokat és az energiahatékonyság növelését).

5. Szorgalmazzuk a mezőgazdasági adózási rendszer módosítását, egy differenciált rendszer kialakítását, amely megkülönbözteti a kis gazdálkodót a közepestől és a nagy mezőgazdasági vállalkozótól. Támogatjuk egy olyan közép- és hosszú távú régióspecifikus mezőgazdasági stratégia kialakítását, amely az EU új Közös Agrárpolitikájának jobb kihasználását eredményezze.

6. Az energiaszektor komplex húzóágazat, halaszthatatlanul sürgős az országos energetikai stratégia véglegesítése. Szorgalmazzuk az energetikai stratégia parlamenti vitáját és elfogadását. Újra kell értékelni az altalaj kincseinek felhasználását, fenntartható választ adva az új évezred környezeti és gazdasági kihívásaira.

7. Az új munkahelyek teremtése a kis- és közepes vállalkozások hatékonyabb támogatásával érhető el. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a versenyképesség növelését támogató programok több finanszírozást kapjanak a költségvetésből, és hogy a de minimis állami segély hozzáférhetősége javuljon. Növelni kell az exportra termelő cégek költségvetési támogatását. A mikro-, kis- és közepes vállalkozások hitelhez jutásának elősegítésére egyszerűsíteni kell a Kogălniceanu-program bürokratikus eljárási rendszerét, fel kell gyorsítani a hitelkérelmek elbírálását, és fel kell tőkésíteni a garanciaalapot. Az RMDSZ szorgalmazza az innovációt serkentő, 21. századi újraiparosítási stratégiák megvalósítását.

8. Az RMDSZ azonnali intézkedéseket kér a fiatalok körében egyre terjedő munkanélküliség csökkentésére. Romániában is mielőbb szabályozni, majd alkalmazni kell az Európai Bizottság által javasolt Ifjúsági Garancia rendszerét. A szakmai gyakorlat és a gyakornokság a fiatal pályakezdők számára ösztönző jellegű szabályozásának elfogadását fontosnak tartjuk.

9. Az EU-integráció fontos része a gazdasági integráció és felzárkózás. Az RMDSZ prioritásként kezeli a schengeni övezethez való csatlakozást. Továbbra is kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az euró-övezethez való csatlakozásnak, ennek érdekében szorgalmazzuk a Nemzeti Bank és a kormány közpolitikáinak minél hatékonyabb összehangolását.

10. A kohéziós és regionális fejlesztési EU-alapok felhasználásának tekintetében országunk sereghajtó Európában. Az RMDSZ határozott intézkedéseket vár a jelenlegi, 2007–2013 közötti tervezési időszakban még érvényben levő források minél nagyobb mértékű felhasználására.

A következő, 2014–2020 közötti uniós költségvetési keret több forrást irányoz elő országunk számára. Az európai fejlesztési prioritások az EU 2020 stratégiában vannak lefektetve, ennek alapján az RMDSZ kidolgozta az Erdély 2020 fejlesztési tervet. A következő hét év teljesítménye akkor javul, ha önkormányzataink összehangolják települési és megyei fejlesztési terveiket az Erdély 2020 fejlesztési terv prioritásaival.

Az RMDSZ aggodalommal állapítja meg, hogy a 2014–2020 országos Stratégiai Keret kidolgozásával késlekedik a kormány, a szakmai és társadalmi párbeszéd pedig hiányos és formális. Az Erdély 2020 fejlesztési tervben megfogalmazott stratégiai célok az erdélyi magyar nemzeti közösség uniós eljárás szerint felépített Közös Stratégiai Kerete, széles körű szakmai és társadalmi konzultáció eredménye, ezért igényeljük, hogy javaslatainkat vegyék figyelembe Románia Stratégiai Keretének megalkotásában.
  • Nyomtat
  • Link küldése
  • Életmód olvasnivaló RSS


24 óra hírei 24 óra cikkei

HIRDETÉS