• Megosztás:
Az RMDSZ magyar közösség fejlesztésére vonatkozó javaslatai
[25.5.2013]


Erősödő szórványt, összetartó magyar közösségeket!

A Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek megalakulása óta legfontosabb célkitűzése a szülőföldön való megmaradás, az erdélyi magyar nemzeti közösség megerősödése és gyarapodása. Ez a cél irányítja Szövetségünk huszonhárom esztendővel ezelőtt elkezdett munkáját. Erdélyi magyarságunk egymástól eltérő élethelyzetekben él a tömbmagyarságban, az interetnikus közegben és a szórványban. Ezért részben a közösség megmaradásához szükséges megoldások is különböznek. A szórványban élő magyar közösségek vannak a legnehezebb és legkiszolgáltatottabb helyzetben, de számukra is lehetséges olyan feltételeket kialakítani, amelyek biztosítják szülőföldön való gyarapodásukat, fejlődésüket. Az RMDSZ nekik szóló programokkal támogatja a nyelvük, kultúrájuk, magyar identitásuk megőrzését célzó erőfeszítéseiket.

A megalapítása utáni első évtizedben az RMDSZ szórványprogramjai elsősorban a közösségépítést célozták. A Szövetség aktív szerepet vállalt a közösségek megszervezésében, folyamatosan támogatta a szórványban működő civilszervezetek, a magyar történelmi egyházak és felekezetek, a magyar szakmai szervezetek, valamint a politikai érdekképviselet együttműködését. A szórványprogramokban a második évtizedben az intézményépítésre, a Magyar Házak és oktatási központok létrehozására került a hangsúly, megőrizve a közösségépítés kiemelt támogatását. Az RMDSZ szórványpolitikája segítségével jelentős infrastrukturális befektetéseket végeztünk a magyar nyelvű oktatási és kulturális intézményi hálózat fejlesztésére, illetve hozzájárultunk az államosított ingatlanok és javak visszaszolgáltatásának folyamatához.

Az RMDSZ 2011-ben elfogadott szórvány cselekvési terve újgenerációs programokat vezetett be, amelyek célja a közösségi hálózatok kialakítása, a meglévő intézmények erdélyi hálózatának kiépítése és új kezdeményezések megfogalmazása. Szükségesnek tartjuk a pozitív diszkrimináció elvének alkalmazását a szórvány közösségek támogatási rendszerében és az erőforrás-elosztás kialakításában. Kiemelten fontosnak tartjuk a szórványközpontok, Magyar Házak, oktatási intézmények és szórványkollégiumok további fejlesztését és hálózatba integrálását. Megalakítottuk az Örökségünk Őrei erdélyi hálózatát, és további bővítését tervezzük. Kiterjesztettük a Mikó Imre jogsegélyszolgálatot a szórványban élőkre is. Támogatjuk a Magyar Napok rendezvénysorozatok megszervezését a szórványban, és szorgalmazzuk a szervezők hálózatának kialakítását. A Szövetség főtitkárságán beindítottuk a szórványmenedzser szolgálatot, az ehhez kapcsolódó szórványgondnok hálózat, valamint a nagyvárosi szórványok támogatását célzó stratégia kidolgozása folyamatban van. A szórványban működő ifjúsági szervezetek aktív szerepvállalása elengedhetetlen programjaink sikeréhez.

Az erdélyi magyar nemzeti közösség ereje egységében áll. Az Összetartozunk székely–szórvány partnerség kialakítása a közösségi szolidaritás megnyilvánulását jelentette, a Székelyföldön élő közösségek szórványra figyelését, támogató jelenlétét és együttműködését. A kialakított hálózatok nem csupán székely és szórvány közösségeket kapcsoltak össze, hanem élettel töltötték meg a szórványban élők egymással kialakított kapcsolatát is. Célunk a magyarországi testvértelepülések és testvérmegyék bevonásával a székely–szórvány közösségi kapcsolatok kibővítése, olyan kezdeményezések és programok révén, amelyek szülőföldükön erősítik a szórvány közösségeket.

Üdvözöljük a Magyar Állandó Értekezlet Szórvány Bizottságának döntését, amely Szövetségünk kezdeményezésére november 15-ét, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születésének napját a Kárpát-medence egészében a Magyar Szórvány Napjává nyilvánította. Meggyőződésünk, hogy a Magyar Szórvány Napja olyan hagyományt teremt, amely a közös ünneplés és egymásra figyelés mellett új közösségépítő programok kidolgozását és működtetését segíti elő.

Az RMDSZ 11. Kongresszusának küldöttei, annak tudatában, hogy a magyar szórványközösségek megerősödése fontos feltétele erdélyi magyar nemzeti közösségünk megmaradásának, vállalják, hogy közös erőfeszítéssel mindent megtesznek a szórványközösségek identitásának megőrzéséért, közösségeink gyarapodásáért és fejlődéséért.
  • Nyomtat
  • Link küldése
  • Életmód olvasnivaló RSS


24 óra hírei 24 óra cikkei

HIRDETÉS