• Megosztás:
Az RMDSZ régiósításra vonatkozó javaslatai
[25.5.2013]


A Romániai Magyar Demokrata Szövetség szükségesnek tartja a romániai közigazgatás helyzetének elemzését, az elmúlt 23 év hibáinak feltérképezését és a koherens stratégiákon alapuló közigazgatás kialakítását Romániában. Szükséges a reform, de ez nem jelentheti azt, hogy a gyakran rosszul teljesítő közigazgatást fel kellene cserélnünk egy még rosszabbra.

A fejlesztési régiók eddigi működésével kapcsolatos tapasztalatok kedvezőtlenek:

• a statisztikai-fejlesztési régiók 1998-as létrehozásának céljai között megfogalmazott, a regionális gazdasági különbségek csökkentésére irányuló rendelkezés nem érte el célját, sőt, a meglévő különbségek jelentősen növekedtek,

• Románia, a jelenlegi 8 statisztikai-fejlesztési régióval az Európai Unió tagállamai közül a legrosszabb forrásbevonási teljesítményt érte el,

• ugyanez az intézményrendszer készítette elő a 2014–2020-as tervidőszakra vonatkozó elképzeléseket, amelyeket az Európai Bizottság hiteltelennek és a szakmai minimumot sem teljesítőnek ítélve visszautasított,

• a meglévő statisztikai-fejlesztési régiók közül a két legkisebb – Bukarest és a Temesvár központú Nyugat régió – érte el a legnagyobb és legtartósabb fejlődést.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyar közösség hiteles képviselőjeként az elmúlt 15 év fejlesztéspolitikai tapasztalataira hagyatkozva, a magyar közösség és Románia érdekeit figyelembe véve kijelenti:

1. Az erdélyi magyar közösség jogos igénye az, hogy fejlődhessen, hogy szülőföldjén otthon érezze magát, és egyre jobban éljen.

2. Erdély regionális érdekeinek érvényesítésében stratégiai partnereinknek tekintjük az erdélyi románokat és Erdély más nemzeti közösségeit.

3. Felelőtlenségnek tartjuk a hibásan meghatározott régiókra és a rájuk épített, nagyon rosszul teljesítő intézményi keretrendszerre alapozni Románia közigazgatási reformját.

4. Románia fejlesztéspolitikai kudarcát nem orvosolhatja a hibásan meghatározott statisztikai-fejlesztési régiók közigazgatási egységekké való átalakítása és a szakmaiatlan intézményi keretrendszer megerősítése, éppen ellenkezőleg, egy ilyen koncepció életbe ültetése súlyosbítaná a mostani gondokat.

5. Határozottan kiállunk a statisztikai-fejlesztési régiókra vonatkozó 1059/2003-as Bizottsági Rendelet rendelkezéseinek betartása mellett, mely alapján a jelenlegi 8 régiót újjá kell szerveznie
Romániának. Továbbra is fenntartjuk ez irányú, 2009-ben a román parlamentben iktatott törvénykezdeményezésünket, amely 16 statisztikai-fejlesztési régió kialakítását célozza.

6. A törvényhozási eljárásban lévő kezdeményezésünk szerint elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk az uniós rendelet követelményeinek eleget tevő székelyföldi és partiumi fejlesztési régiók létrehozását, mint magyar közösségünk megmaradásának és fejlődésének eszközét. Bármilyen közigazgatási átszervezésnek vagy gazdasági regionalizációnak tiszteletben kell tartania a gazdasági érdekek mellett a történelmi és etnikai szempontokat is.

7. Ahogyan az elmúlt 23 évben mindig, továbbra is a decentralizációt támogatjuk. Az önkormányzati szintre utalt jogkörök révén javulhat az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások minősége. A helyben meghozott döntések nyilvánvalóan jobban tükrözik a közösség akaratát.

8. Határozottan visszautasítunk minden olyan törekvést, mely újra központosítaná az egészségügyet és a tanügyet. Ezeken a területeken az RMDSZ kormányzati szerepvállalása jóvoltából komoly decentralizáció ment végbe az elmúlt években.

9. Csakis azzal a feltétellel támogatunk egy esetleges közigazgatási átszervezést, ha azt megelőzi a jelenlegi statisztikai-fejlesztési régiók kisebb, természetes, belső kohézióval rendelkező régiókká való átalakítása.

10. Ellenzünk minden olyan törekvést, amely a jelenlegi megyék hatásköreinek csökkentéséhez, valamint a megyei szinten működő dekoncentrált intézmények regionális szintre való központosításához vezetne. Véleményünk szerint nincsen szükség a jelenlegi megyék és a központi kormány közé újabb közigazgatási szint beiktatására, tehát a közigazgatási régiók létrehozására, mert ez csak a most is burjánzó bürokráciát növelné, és az ország európai felzárkózását lassítaná.
  • Nyomtat
  • Link küldése
  • Életmód olvasnivaló RSS


24 óra hírei 24 óra cikkei

HIRDETÉS